مستند-صراط(۱)

در این مستند که به همت واحد مرکزی خبر تهیه گردیده است، گذشته جمهوری اسلامی ایران و فراز و نشیب های آن مورد بررسی قرار گرفته است.

ویدیو های پیشنهادی برای شما