مستند-صراط۱۰(انتخابات)

در این قسمت از مستند صراط  که به همت واحد مرکزی خبر تهیه گردیده است، انتخابات مورد بررسی قرار می گیرد.

(Visited 38 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما