مستند “ساکنین سرزمین کسوف” – ۲

قسمت دوم از مستند "ساکنین سرزمین کسوف"

ساکنین سرزمین کسوف عنوان برنامه مستند ۵۶ دقیقه ای ست، با مضمون بهائیت و تقابل حقوق بشر که در گروه سیاسی شبکه اول سیما تهیه شده است.

ویدیو های پیشنهادی برای شما