مستند “روایت رهبری آیت الله خامنه ای” قسمت سوم و آخر “

مستند “روایت رهبری آیت الله خامنه ای” قسمت سوم+ فیلم های منتشر نشده از انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری
مستند “روایت رهبری” به وقایع مهم تاریخی در مورد انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب پرداخته است.

(Visited 64 times, 1 visits today)