مستند راه – قسمت اول

این مستند کاری از واحد مرکزی خبر می باشد و به بررسی آرا و اندیشه های امام خمینی (ره) می پردازد. این قسمت به موضوع وصیتنامه امام می پردازد.

(Visited 27 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما