مستند-خاکستر اشغال(مادران عراقی)

در این مستند سیاسی، وضعیت اسفبار مادران عراقی پس از اشغال این کشور، ضمن مصاحبه با آنها نمایش می یابد.

(Visited 70 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما