مستند-حقوق بشرانگلیسی(مسلمانان درانگلیس)

سازندگان این مستند بوسیله مصاحبه با عده ای از فعالین حقوق بشر در انگلیس که اکثرا مسلمان هستند، و همچنین نمایش بخش هایی از تصاویر ضبط شده توسط آنها، به بررسی وضعیت حقوق بشر در انگلیس می پردازند.

(Visited 30 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما