مستند-انقلاب در خیابان روزولت

مستند نیمه بلند و انگلیسی زبان ”Revolution on Roosevelt st”، “انقلاب در خیابان روزولت”

با زیرنویس فارسی

انقلاب در خیابان روزولت، داستان مقدمات و پیامد های واقعه سرنوشت سازی است که صبح ۱۳ آبان سال ۵۹ در خیابان روزولت سابق تهران رقم زده شد و دو دوره جنگ سرد را به هم پیوند داد.

بیان استثنائی در قاعده دموکراسی که در هفت دهه اخیر بیشتر از قاعده رایج بوده است.

منبع:  سفیر کلیپ

(Visited 128 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما