مداحی حماسی مطیعی علیه آل‎خلیفه و در دفاع از مجاهدان بحرینی

میثم مطیعی در روز قدس و پیش از خطبه‎‎های نماز جمعه تهران، شعری حماسی و کوبنده علیه آل‎خلیفه و در دفاع از مجاهدان بحرینی قرائت کرد.

حیدرٌ أمیرُالمؤمنین

(حیدر امیرالمؤمنین)

یسمعُ صوتَ المُستصرِخِین

(صدای ‌کمک‌خواهان ‌را‌ می‎‌شنود)

یُلهِمُ الصَّبرَ للمظلومین

(و صبر و پیروزی‌ را به ‌آنها الهام ‌می‎‌کند)

و النّصرا

حیدرُ فی البحرینِ ظُلمُ

(یاحیدر! ظلم ‌و ستم‌ در بحرین ‌بیداد‌ می‎‌کند)

و العالمُ عنهُ أصمُّ

(و ‌جهان ‌خود را به ‌کوری ‌زده ‌است)

و سیفُ أشقى الأشقیاءِ

(شمشیر بدبخت‎ترین ‌اشقیا)

له رؤوسُ الشَّعبِ طُعْمُ

(سرهای ‌مردم ‌را نشانه ‌رفته ‌است)

کم یَسعونَ فی هدمِ الاسلامْ

(چقدر برای ‌نابودی ‌اسلام‌ تلاش‌ می‎‌کنند)

یا حَیدرْ… أَبِدْ کُلَّ الظُلاَّمْ

(یاحیدر… همه ‌ظالمان"به‌ ویژه‌ آل‌خلیفه"را نابود کن)

(Visited 51 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما