قضاوت با شما

رئیس جمهور امروز در نشست خبری مدعی شدند اینکه ایشان پیش از انتخابات به مردم وعده صد روزه داده اند یک دروغ است.

(Visited 55 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما