قداست زدایی با ابزار جک

استاد قهرمانی –  کارگاه معنویت و رسانه – دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

راز تی وی ضمن تشکر، به اطلاع می رساند که این فیلم توسط یکی از اعضاء آپلود گردیده است.

(Visited 42 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما