فساد دوباره یهود و وعده خداوند

در این سخنرانی که مربوط به دیماه سال ۹۰ در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد و توسط گروه چند رسانه ای کانون مهدویت این دانشگاه منتشر گردیده است، استاد رائفی پور به بحث فساد دوباره یهود بر روی زمین و وعده خداونددر رفع فقر می پردازند.

(Visited 603 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما