فریب اوباما

در این مستند گروهی از مستندسازان آمریکایی سعی می کنند اهداف و نحوه معرفی و انتخاب اوباما  را شفاف نمایند.سازندگان این مستند عنوان آن را اینگونه اعلام می کنند: "فریب اوباما، حقیقت انتقام می گیرد".

(Visited 55 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما