فرهنگ و سیاست

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع فرهنگ و سیاست در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۲

در این سخنرانی استاد حسن عباسی ضمن بیان  ریشه تفکرات شرق و غرب عالم و اثرات این نگرش بر تحولات منطقه ما، نکات قرآنی بسیار زیبایی در خصوص تفاوت جعل و خلقت و همچنین جایگاه اعتدال و التقاط در قرآن بیان می دارند.

(Visited 49 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما