فرقه های سری ۱

در طی تاریخ، از چند هزار سال پیش تا کنون، انجمن‌ها و فرقه‌های سرّیِ بسیاری به وجود آمده‌اند.انجمن‌های سرّی، گروهی از افراد هستند که با اهداف مختلفِ مذهبی، سیاسی، اجتماعی، علمی و اقتصادی شکل می‌گیرند.فرقه‌های زیادی وجود دارند که ادعا می‌کنند انسان با گذشت زمان، از اصول بنیادین خود فاصله گرفته است و به همین دلیل، هدفِ خود را بازگشت به سنت‌های اولیه و احیای اصول دیرینه می‌دانند. به تعبیر خودشان، در پی احیای نظام و مناسک دیرینه‌ی‌‌ خود هستند.


یکی دیگر از دلایل شکل‌گیری این فرقه‌ها، ادعای داشتن رابطه‌ای عمیق‌تر، پیوسته‌تر و صمیمی‌تر با امور مقدس است.برای عموم فرقه‌های سرّی، می‌توان ویژگی‌های مشترکی را برشمرد.عضویت افراد در فرقه‌ها، عموماً به صورت اختیاری است؛ چرا که اعضای فرقه، متعهد به رازداری‌اند و لازمه‌ی این رازداری پرهیز از اجبار یا فشار بیرونی است.


فرقه‌های سرّی، برای نیل به اهدافشان، از رفتارها و مراسم نامتعارف و کمتر شناخته‌شده‌ای همچون جادوگری، کیمیاگری، جن‌گیری یا احضار ارواح، استفاده می‌کنند.


بعضی از انجمن‌های سرّی، به دلیل تهدیداتی که برای عمومِ مردم دارند، به انجمن‌های خطرناک تعبیر می‌شوند. اکثر این انجمن‌ها، پیرامونِ موضوعاتِ مذهبی و سیاسی فعالیت می‌کنند.


افراط و انحراف بعضی از این فرقه‌ها، در تجربه‌یِ امورِ معنوی، گاهی نتایجی چون قتل‌عام، نسل‌کشی و حتی خودکشی دسته‌جمعی را به دنبال داشته است.


برای مثال، جیم جونز، رهبرِ مذهبیِ کلیسایی در شهر سان‌فرانسیسکو، پیروانش را مجبور کرد تا دست به یک خودکشی دسته‌جمعی بزنند. در ۱۷ نوامبر ۱۹۷۸، ۹۰۹ نفر مجبور به خوردن سم شدند و به این ترتیب، بزرگترین خودکشیِ دستهجمعیِ تاریخِ بشریت رقم خورد.

(Visited 68 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما