فرقه های سری-تاریخچه فراماسونری ۲/۲

در ۲۴ ژوئن سال ۱۷۱۷ که مقارن با روز مقدس یحیای تعمید دهنده بود،عضوگیری جدید فراماسونری توسط ژان دسالیه آغاز و اتحادیه بزرگ لژ انگستان ایجاد شد. فراماسون ها نقش بزرگی در انقلاب امریکا علیه استعمارانگلیس وانقلاب کبیر فرانسه داشتند.


درجه بندی در فراماسونری
در طبقه بندی فراماسونری ۳ درجه؛ شاگرد، دنباله روی هنر و ماسون استاد وجود دارد که شعبه آبی بخشی است که هر ۳ درجه را دربر میگیرد. نظام ماسونی اسکاتلند شامل ۳۳رتبه است که رتبه ۳۳ بالاترین درجه فراماسونری است. در مورد ریشه عدد ۳۳ میتوان به این موارد اشاره کرد:۳۳ پله در معبد سلیمان، جایگاه رفیع ۳۳ در زمان فیثاغورث، اختصاص دادن ۳۳ به نقطه جوش آب توسط نیوتون، به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی در سن ۳۳ سالگی. این عدد را میتوان در دلار و مهر منقوش به ققنوس ۲سر هم دید.


ماسونها برای یافتن اعضای جدید به بررسی اوصاف عمومی و ویژگی هایی همچون ایده آلیست بودن، حسن شهرت و برخورداری از امکانات مالی وی می پردازند. ماسونها در ارتقاء درجه باید سوگند بخورند که سوگند ورود به این فرقه و اخذ درجه شاگردی مهمترین سوگند است. کاندیدا برای مدتی در اتاقی نیمه تاریک به نام زاویه تفکر تنها می ماند و سپس در نقش هیرام، استاد سازنده معبد سلیمان که توسط ۳سرکارگر خود زخمی شده و میمیرد، توسط ۳ وسیله ضربه می خورد و مرگ برایش شبیه سازی میشود. این مراسم براساس آداب باستانی مصری و در ارتباط با مرگ و احیا شدن اوزیریس است . نامزد تا سرحد مرگ قسم میخورد که از هرچه در این اتاق بر وی گذشت سخنی نمیگوید. هیرام ابیف اسطوره رازداری در این فرقه است. مراسم آماده سازی نامزد با آویختن طنابی بر گردنش که مظهر ارتباط وی با دنیای خارج است به پایان می رسد.


نباید فراموش کرد که مهمترین وظیفه اعضا نگاهبانی از اسرار سازمان است. استفن نایت به دلیل افشا نمودن درجه ۳۳ گراندلژ امریکا به قتل رسید.ویلیام مورگان ماسون دیگریست که به دلیل شکستن قسم خود و تصمیم گرفتن برای نوشتن کتابی حاوی رازهای فراماسونری ربوده شد و دیگر هرگز دیده نشد. اهمیت رازداری را میتوان با سوگند درجه دهم بخش اسکاتلندی فراماسونری نیز دریافت، بخشی از این سوگند به این شرح است: و درصورت شکسته شدن تعهدات خود من رضایت می دهم که بدنم بصورت عمودی باز شده و به مدت ۸ساعت در هوای باز بماند… . آشکار سازی اسرار هر درجه برای درجات پایین تر هم ناممکن است.


فراماسونری علاوه بر یک سازمان دارای تشکیلات پیچیده و حاوی اسرار محرمانه فراوانی است. ماسونها برای فعالیت ظاهری در جامعه نیز کار تشکیلاتی آشکاری دارند. انجمن های فرهنگی و ادبی محمل فعالیت آشکار آنهاست.
از ویژگی های دیگر لژهای ماسونی می توان به این موارد نیز اشاره کرد: اعتقاد به جدایی دین از سیاست، نخبه گرایی و عوام گریزی ، جذب چهره های شاخص و تاثیرگذار، تعهد جدی به تشکیلات ماسونی و تبعیت محض از فرامین آن.

(Visited 100 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما