فاز سه – قسمت ششم

موضوع : تمدن جدید غرب ، پیدایش و اهداف آن
توضیحات : در ابتدای این مستند اشاره می شود که این فیلم ، یک کار گروهی است که توسط تولیدکنندگان فیلم در جاهای مختلف جهان تهیه شده است و آنها تلاش کرده اند دورانی که ما در آن زندگی می کنیم را به روش هنرمندانه به تصویر بکشند.

(Visited 36 times, 1 visits today)