غروب غرب

این برنامه به بررسی وضعیت فعلی غرب و دلایل بحران اقتصادی اخیر بوسیله گفت گو با افراد صاحب نظر می پردازد.

(Visited 30 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما