غرق لذت و شادی باشیم

بندگان شکور خدا

👈هر موقع غرق لذت و شادی نباشیم، در حال کفران نعمتیم

🤔چه کسانی می‌توانند بیشترین لذت را از زندگی ببرند؟

🍀 خاطرۀ شنیدنی از ساحل دریا

(Visited 145 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما