غرب شناسی استراتژیک(۳)-فمینیسم

در این سخنرانی استاد حسن عباسی در ادامه مبحث غرب شناسی استراتژیک موضوع فمینیسم را مطرح و مورد بررسی قرار می دهند.

(Visited 181 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما