علی اکبر رائفی پور-پان(عربیسم-ترکیسم-ایرانیسم)

در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۰ در شهر اردبیل برگزار شده آقای رائفی پور درباره فعالیت صهیونیست ها بوسیله دامن زدن به بحث های نژادپرستی، در کشورهای عربی و ترکیه و ایران می پردازد.

(Visited 245 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما