علی اکبر رائفی پور – تحریف در ادیان ابراهیمی و مسئله ظهور

سخنرانی علی اکبر رائفی پور با عنوان "تحریف در ادیان ابراهیمی و مسئله ظهور" در مهدیه مشهد – ۱۵ مهرماه ۱۳۹۰

(Visited 75 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما