عدالت و پیشرفت در نگاه رهبر و کاندیداها

مقایسه نگاه امام خامنه ای با کاندیداهای انتخابات درباره اولویت عدالت و پیشرفت

(Visited 36 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما