عباسی-نوم واحلام(خواب و رویا)

استاد در جلسه سیصد و چهاردهم از کلبه‌ی کرامت، با موضوع نوم و احلام در تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام(۶) به بررسی خواب در قرآن و نقش آن در برنامه ریزی های بلند مدت می پردازند.

(Visited 52 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما