عباسی-سیاست اقتصادی در شرایط تحریم۳

ادامه سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه آزاد شهر ری با موضوع سیاست اقتصادی در شرایط تحریم

ویدیو های پیشنهادی برای شما