عباسی-آزاد راه گمشده در نقشه معرفت

استاد حسن عباسی در این سخنرانی که در تاریخ سوم خرداد سال ۱۳۹۱ در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات برگزار گردیده است به بحث آزاد راه گمشده در نقشه معرفت می پردازند.

(Visited 73 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما