عاقبت سازش با اسرائیل ، رئیس جمهور چاد !

رییس جمهور چاد هستند ایشون ، که چند روز پیش با نتانیاهو دیدار کرد! قبل از سخنرانی تا گفت پناه میبرم به خدا از شر شیطان خودش و محل سخنرانی اش با هم فرو ریخت… این ویدئو به طور گسترده منتشر شده و تیترش این است: عاقبت سازش با اسراییل

(Visited 42 times, 1 visits today)