طنز سیاسی-دکتر سلام ۱۴

کلیپ دکتر سلام (طنز سیاسی بنگاه خبر پراکنی دانشجو)

این کلیپ که توسط برو بچه های خبرگزاری دانشجو تهیه شده به نقد سیاسی مسئولین می پردازد.

قسمت سیزدهم

منبع: خبرگزاری دانشجو

(Visited 123 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما