طنز انتخاباتی-دکتر سلام ۱۱

کلیپ دکتر سلام (طنز انتخاباتی بنگاه خبر پراکنی دانشجو)

این کلیپ که توسط برو بچه های خبرگزاری دانشجو تهیه شده به نقد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می پردازد.

قسمت یازدهم

منبع: خبرگزاری دانشجو

(Visited 72 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما