صوت-رائفی پور فاجعه منا شب دوم

به نام خدا

شب دوم از دو شب سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع بررسی فاجعه منا در مجتمع امیرالمؤمنین مشهد مقدس

تاریخ ۹۴/۰۷/۱۲

التماس دعا

(Visited 75 times, 1 visits today)