صهیونیزم شناسی۸(رائفی پور)

استاد رائفی پور در این سلسله جلسات، که به همت نصر تی وی برگزار گردیده است،به آگاهی و شناخت حقیقت پنهان صهیونیسم می پردازند
منبع: نصر تی وی
    راز تی وی ضمن تشکر به اطلاع می رساند که این فیلم توسط خانم فراهانی آپلود گردیده است
صهیونیزم شناسی۱

صهیونیزم شناسی۲

صهیونیزم شناسی۳

صهیونیزم شناسی۴

صهیونیزم شناسی۵

صهیونیزم شناسی۶

(Visited 39 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما