شکست استاکس نت ۱

این مستند کاری از باشگاه خبرنگاران جوان می باشد که به بیان ناگفته هایی درباره انتشار ویروس استاکس نت و عناصر پشت پرده آن می پردازد.

(Visited 67 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما