شور مدافع حرمی

شور مدافع حرمی سید رضا نریمانی…

دلم یه جوریه ولی پر از صبوریه 

چقدر شهید دارن، میارن از تو سوریه

منم باید برم، آره برم سرم بره

نزارم هیچ حرومی طرف حرم بره 

منبع

ویدیو های پیشنهادی برای شما