شفافیت وعده های انتخاباتی

وعده های انتخاباتی می بایست قابل وصول و اجرا باشد.

🔹کاندیدای مدنظر باید از بیان وعده های مبهم، غیر قابل وصول، غیر صریح و نسبی پرهیز نماید.

(Visited 54 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما