شریعتمداری در شریف

به گزارش”بوتیا”، پیش از آغاز سخنرانی حسین شریعتمداری، دانشجویان شروع به خواندن شعر «یار دبستانی من» با یکدیگر کردند و حامد زمانی نیز چند قطعه ترانه از جمله ترانه مرگ بر امریکا را اجرا کرد.

حامد زمانی با بیان اینکه امیدوارم دوستان تحمل شنیدن صدای مخالف را داشته باشند که تعدادی از دانشجویان ارزشی شعار «حامد دوست داریم» را سردادند که توسط برخی هُو شد.

پس از ترانه خوانی حامد زمانی، سخنرانی حسین شریعتمداری آغاز شد و زمانی که وی وارد سالن شد، عده ای از دانشجویان شعار «حاج حسین دوست داریم»، «مرگ بر آمریکا» را سردادند.

شریعتمداری

شریعتمداری در پاسخ به عده دیگری که با هو کردن مانع آغاز سخنرانی وی می شدند، گفت: اگر عده ای فکر می کنند که این برخوردها باعث می شود ما حرف هایمان را نزنیم باید بگویم من از این بیدها نیستم که با آن بادها بلرزم.

وی در پاسخ به برخورد عده ای که شعار«برو گم شو» را می گفتند، ابراز داشت: «ما بچه تهران هستیم گم نمی شویم»، عده ای از دانشجویان شعار «نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این کیهان مردم فریب» را بیان می کردند که شریعتمداری ابراز داشت: اگر کیهان، پاشنه آشیل آمریکا و اسرائیل را هدف قرار نداده چرا اینقدر داد می زنید؟!

شریعتمداری با بیان اینکه آمریکا با این ید بیضا حریف انقلاب نشده است، خاطرنشان کرد: شما مدیون بچه های انقلاب هستید بنابراین قدر ولی نعمت هایتان را بدانید که دانشجویان با قطع کردن سخنان شریعتمداری شعار «مرگ بر آمریکا» را سردادند.

در این بین عده ای از حاضران شعار «اسرائیل؛ کیهان مرگ بر جفتتان» را سردادندکه شریعتمداری ابراز داشت: بیخود نیست که نتانیاهو می گفت؛ اصلاح طلبان اصلی ترین و بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند؛  شما می توانید برای صهیونیزم هم شعار بدهید؛ فتنه گران  اگر حزب الله نبود؛ وطن فروش بودند که عده ای از دانشجویان ارزشی شعار «فتنه گر منافق اعدام باید گردد» را سردادند.

شریعتمداری گفت: دیگر گذشت آن روزهایی که ۱۶ آذر تقلبی را بیاورند، ۱۶ آذر خود آمریکا بود نه زیر سایه آمریکا من خدا را شکر می کنم به دلیل اینکه یک بار کیهان را بکوبید، اسرائیل را هم بکوبید، شما چون می دانید کیهان رفتنی نیست برای دوام عمر اسرائیل شعار می دهید.

شریعتمداری ادامه داد: دشمن ایران زمین کسانی هستند که از این سرزمین فراری شدند و باید فتنه گران اعدام شوند در این باره آقای روحانی نیز به آزادی فتنه گران راضی نیست چون نمی خواهد دولتش تحت فشار باشد که در این رابطه دانشجویان شعار «روحانی متشکریم» را سردادند.

در ادامه حسین شریعتمداری ابراز داشت: آقایان طرفدار اصلاحات هفت درصد رأی که این همه سر و صدا ندارد شما مجبور بودید به آقای روحانی بچسبید، اصلاحات غصه داشت که از آقای روحانی به عنوان یک پل استفاده کند اما ایشان اجازه نداد.

در ادامه برخی حاضران شعار «مرگ بر طالبان» را سر می‌دادند کهشریعتمداری گفت:‌ طالبان و اصلاحات دو لبه یک قیچی هستند که آن در دست آمریکاست که دانشجویان شعار دادند «اصلاحات، طالبان پیوندتان مبارک».

وی گفت: شما در دامن طالبان هستید شما فقط سر و صدا می‌کنید اما من سند ارائه می‌دهم که دانشجویان شعار «اصلاحات، طالبان پیوندتان مبارک» را سر دادند

شریعتمداری ادامه داد:‌ ندا آقا سلطان را اصلاح طلبان کشتند اگر غیر از این بود چرا فیلم اولی که بی‌بی‌سی منتشر کرد دیگر پخش نشد  چرا چون شما از او خواستید دیگر پخش نکند.

برخی حاضران شعار «می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت» را سر دادند که شریعتمداری پاسخ داد: «برادر شما را میرحسین کشت».

شریعتمداری گفت: شما بار دیگر مرا به سمت حرکت کیهان تشویق کردید و این موضوع نشان دهنده این است که کیهان چه قدر در کوبیدن دشمن موفق عمل کرده است.

در پایان شریعتمداری در میان تشویق دانشجویان  همراه با شعارهای متفاوت سالن را ترک کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

(Visited 53 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما