سینما و آخرالزمان-بخش سوم

میهمانان : دکتر مجید شاه حسینی و دکتر محمد هادی همایون موضوع : در این برنامه آقای طالب زاده به همراه میهمانان محترم برنامه به بحث درباره مفهوم آخرالزمان از دیدگاه غرب و نقش هالیوود در تعریف آخرالزمان در جهت اهداف صهونیسم می پردازند.

(Visited 54 times, 1 visits today)