سینمای سیاسی

میهمانان : آقای حسن عباسی موضوع : این قسمت از برنامه به موضوع استراتژی هالیوود در تقابل با انقلاب اسلامی می پردازد.

(Visited 42 times, 1 visits today)