سینمای دفاع مقدس

میهمانان : ابراهیم حاتمی کیا و حسین بهزاد موضوع : در این برنامه آقای طالب زاده به همراه میهمانان محترم برنامه به بحث درباره سینمای دفاع مقدس و مشکلات فیلم سازی در آن می پردازند.

(Visited 120 times, 1 visits today)