سیاست خارجی و حقوق بین الملل

بیست و سومین مقاله شفاهی استاد رحیم‌پور ازغدی با تحلیل نظری در حوزه روابط بین‌الملل و الگوهای سیاست خارجی پرداخته و مفاهیمی از این دست منتشر شد.

استاد در مقاله فوق حول محورهای زیر به تبیین بحث می‌پردازند:


۱- روابط بین‌الملل، عرصه عملیات فرهنگی در جهت اسطوره‌سازی و اسطوره‌شکنی در مقوله قدرت است.

۲- تغییر سیاست بین‌الملل در معادله‌ای از تعارض و همکاری، به اشکال گوناگون قابل مدیریت است.

۳- عملاً نوعی حکومت جهانی اما از نوع ناعادلانه در جریان بوده و انقلاب اسلامی، اپوزیسیون اصلی آن در سطح جهان است.

۴- سلسله مراتب حاکم بر روابط بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی، نه بر اساس حقوق بشر و نه هیچ منطق نظری شکل نگرفته است.

۵- جنبه‌های هنجاری و شبه‌ارزشی استکبار غربی، به نحو کاملاً ایدئولوژیک بر قوانین بین‌الملل- در مقام تئوری‌سازی و نیز اجراء عملیاتی- اعمال می‌شود.

۶- «موازنه قدرت»، اصلی‌ترین عامل است که مفهوم «مشروعیت» را در مناسبات جهانی، پس و پیش و جابه‌جا می‌کند.

۷- در مباحث آکادمیک، دیپلماسی پوزیتویستی، جای خود را به دیپلماسی بر اساس نظریات انتقادی، نقد ادبی و مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای و زبان‌شناسی‌های پُست‌مدرن می‌دهد اما جمود پوزیتویستی (درک محدود از قدرت‌های محسوس) همچنان بر ذهنیّت دانشگاهی ما در رشته روابط بین‌الملل و علم دیپلماسی!! مسلّط است.

۸- الگوهای رفتاری دیپلمات‌های پوزیتویست و قدرتمدار، علیرغم شعار واقع‌بینی، اساساً واقع‌بین نیستند بلکه محصور در چارچوب اسطوره‌سازی‌های ایدئولوژیک مهندسان روابط بین‌الملل در غرب است.

۹- فرهنگ‌سازی غرب در عرصه دیپلماسی نیز چون سایر علوم اجتماعی، ذهنیّت اغلب دیپلمات‌های آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین را اشغال و حاکمیت دیکتاتوری سرمایه‌داری در روابط بین‌الملل را موجّه و مشروع کرده است.

(Visited 34 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما