سناریوی ۲۵ بهمن ۸۹ وغرب

این مستند کاری از واحد مرکزی خبر می باشد که به وقایع ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ و تلاش کشورهای غربی برای استفاده از سران فتنه برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی می پردازد.

(Visited 23 times, 1 visits today)