سلمان رشدی

سلمان رُشدی، نویسنده تبعه انگلیس و هندی‌تبار است که با نگارش کتاب «آیات شیطانی» مورد خشم و اعتراض مسلمانان قرار گرفت. وی در این رمان، شخصیت پیامبر خدا، صحابهو همسران وی را در قالب انسان‌های دیگر اما با همان نام یا نام‌های مشابه، مورد اهانت قرار داد. دستمایه وی در این داستان‌پردازی‌ها، افسانه‌های جعلی مندرج در کتاب‌های حدیثیاهل سنت بود. حکم اعدام سلمان رشدی از سوی امام خمینی، در سال ۱۳۶۷ شمسی صادر شد. او هنوز زنده است و در آمریکا تحت تدابیر امنیتی قرار دارد.

(Visited 37 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما