سعید قاسمی: از ۱۸ کشور اسیر داشتیم

کلیپی زیبا از سردار جبهه و جنگ , سعید قاسمی در مورد واقعیتی مهم در تاریخ جنگ

ویدیو های پیشنهادی برای شما