سریال ۲۴(سال ۲۰۱۰)-سکانس توافق هسته ای

این سریال آمریکایی در سالهاى ٢٠٠٢ تا ٢٠١٠ ساخته و پخش شد. در سکانس مذکور یک نفر بنام” حسن” رییس جمهور ایران شده و حاضر به گفتگو و عقب نشینی در مقابل آمریکا می شود.

(Visited 82 times, 1 visits today)