سرنوشت مسافران پرواز۴۷۲۱

خانه طراحان انقلاب اسلامی وابسته به سازمان هنری رسانه ای اوج، موشن گرافیکی تهیه کرده که در آن به سرنوشت همراهان امام در پرواز ۴۷۲۱ پرداخته است.

(Visited 248 times, 1 visits today)