روایت رهبرانقلاب از انتخابشان به عنوان رهبری

روایت رهبرانقلاب از انتخابشان به عنوان رهبری

⚠️با التماس به درگاه خداوند دعا کردم اگر این مسئولیت اندکی برای دین و آخرتم زیان دارد، اتفاق نیفتد

➕لحظه رای‌گیری خبرگان

(Visited 44 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما