روایت تسخیر(۱)

در این برنامه که کاری از گروه سیاسی شبکه یک سیما است، ابعاد مختلف تسخیر سفارت آمریکا بوسیله نمایش فیلم های آرشیوی و مصاحبه با افراد دخیل در آن ماجرا، مورد بررسی قرار گرفته است.

(Visited 57 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما