رهبر-دیدار با اساتید دانشگاه‌ها

این صوت مربوط است به دیداری جمعی از اساتید دانشگاه ها با مقام معظم رهبری در تاریخ بیست و دوم مرداد سال ۱۳۹۱

منبع: http://farsi.khamenei.ir

(Visited 34 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما