رهبر انقلاب در پرواز عمومی تهران-مشهد

مسافرانِ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۱ پرواز تهران-مشهد شاهد حضور مقام معظم رهبری در هواپیما بودند. جمعیت که به یکباره از این اتفاق متعجب شده بودند، از محافظان خواستند که آقا را ببینند. آقا خودشان به تک تک صندلی ها سر زدند…

فیلم زیر بخشی از لحظه ورود رهبر معظم انقلاب و استقرار در قسمت جلوی هواپیما می باشد که توسط یکی از مسافران تهیه شده است.

منبع

(Visited 127 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما