رفیق خوشبخت ما – انتشار نخستین‌بار

کلیپی تکان‌دهنده از واکنش سپهبد قاسم سلیمانی به درخواست یکی از فرماندهان در سوریه که میگفت: به خدا اگر بری جلو میزنن شما را!

(Visited 130 times, 1 visits today)