رسانه و غرب ، روایتی دیگر

میهمانان : آقایان تیری میسان ، کلود کوواسی و فرانچسکو کوندمی در این قسمت از برنامه آقای طالب زاده به همراه میهمانان محترم برنامه به بحث در رابطه با سوء استفاده غرب از رسانه ها در جهت اهداف استعماری خود می پردازند.

(Visited 33 times, 1 visits today)